Luxury Woodgrain

Luxury woodgrain door panel look a like wood but it actually 100% Made of aluminium and coated with Decoral system USA woodgrain powder coat. 

EASY OF CARE AND MAINTENANCE
– It can be wiped down with regular, soapy water and rinsed off. Powder coating is scratch resistant , you won’t have to worry about damage during cleaning. 

FIRE RESISTANCE
– In fire tests on aluminium materials, when the temperature exceeds the melting point, in the range 600-660°C, the aluminium surface exposed to the fire can be seen to melt, but it does not burn.

WATERPROOF
– Any spills will just stay on the surface and can be cleaned with an easy wipe-off. So you do not have to worry about the spills getting soaked up and damaging the cabinets like the wooden ones.

ANTI TERMITES

STRONG AND DURABLE

LONG-LASTING

LIGHT WEIGHT

Luxury woodgrain kelihatan seperti kayu tetapi sebenarnya 100% Diperbuat daripada aluminium dan disalut dengan Decoral system USA woodgrain powder coat.

MUDAH PENJAGAAN DAN PENYELENGGARAAN
– ia boleh disapu dengan air sabun biasa dan dibilas. Powder coating tahan calar, anda tidak perlu bimbang tentang kerosakan semasa pembersihan.

KALIS API
– Dalam ujian kebakaran pada bahan aluminium, apabila suhu melebihi takat lebur, dalam lingkungan 600-660 ° C, permukaan aluminium yang terdedah kepada api boleh dilihat untuk mencairkan, tetapi ia tidak terbakar.

KALIS AIR
– Sebarang tumpahan hanya tinggal di permukaan dan boleh dibersihkan dengan mudah lap. Oleh itu, anda tidak perlu bimbang tentang tumpahan yang akan direndam dan merosakkan kabinet seperti kayu.

ANTI ANAI-ANAI

KUAT DAN KUKUH

TAHAN LAMA

RINGAN

8 Colour to choose from:

– Ivory Pine
– White oak
– Ivory Chestnut
– Fine Line
– Golden Pine
– Golden Fine Line
– Texture Ciliegio
– Texture Acicia

Open chat